Przebieg współpracy z DonSkinali – krok po kroku

Podpisanie umowy z fachowcem w celu podjęcia współpracy – zazwyczaj podpisanie umowy odbywa się przy pomiarze.

Po podpisaniu umowy pobierana jest zaliczka przez fachowca w wysokości 50% wartości zamówienia, lub  należy dokonać przelew na konto fimowe w  DNIU PODPISANIA UMOWY. W tytule przelewu należy wpisać „ I płatność – nazwa ulicy, przedmiot zamówienia (np panel szklany)”

Po podpisaniu umowy należy wysłać do 5 projektów graficznych, które Pańswto wybrali ze stron : szklane-panele.com, fotolia.pl , shutterstock.com na adres email: [email protected] w tytule wiadomości wpisując numer umowy,oraz nazwę ulicy.

Do 3 dni roboczych nanoszona jest wizualizacja w/w projektów przez naszego grafika na zdjęcie Państwa kuchni. Wizualizacje wysyłane są na email podany przez Państwa w umowie.

W przypadku jakichkolwiek zmian w grafice (przesunięcie poszczególnych elementów, zmiany kolorystyczne, dodanie detali) należy wysłać zdjęcie wybranego projektu z dokładnym opisem zmian na adres email : [email protected]. W tytule wiadomosci należy wpisać – nazwę ulicy.

Po wybraniu ostatecznego projektu i po naniesieniu ewentualnych poprawek graficznych wysyłany jest do Państwa na adres email projekt ze wszystkimi oznaczeniami cięć szkła, wycinki na gniazdka, który należy potwierdzić.

Po akceptacji ostatecznego pliku NIE MA MOŻLIWOŚCI ZMIANY GRAFIKI.

Od momentu wybrania ostatecznej grafiki liczymy 30 dni roboczych na realizację.

W momencie, kiedy produkt będzie już gotowy, oraz sprawdzony przez naszych fachowców dopiero wtedy możemy umawiać się z Państwem na termin montażu.

Montaże zaczynają się w godzinach 10.00-11.00 lub 16.00-18.00

Rozliczenie odbywa się po zakończonym  montażu i po podpisaniu protokołu odbioru montażu. Fachowiec po skończonej pracy odbiera od Pańswa pozostałą część należności, lub wykonują Państwo przelew na konto firmowe tytułując „ II płatność, nazwa ulicy,montaż”. Przelew należy zrobić w monencie podpisania protokołu odbioru montażu.